Käesolevad Kasutustingimused  kehtivad  kehtivad kauba müügil Galerija Baltik SIA-lt teile. SalonLine on Galerija Baltik SIA ärinimi.

Palun lugege enne tellimuse esitamist Galerija Baltik SIA-le käesolevad tingimused hoolikalt läbi. Tellimuse esitamisega Galerija Baltik SIA-le annate nõusoleku tingimuste täitmiseks.

SalonLine müüb kaupa ainult professionaalseks kasutamiseks. Kõiki neist toodetest võib kasutada ainult sertifikaadi ja vastava koolitusega profesionaal, st kosmeetik, juuksur, maniküür, pediküür vms. Tellimuse esitamisega SalonLine'ile kinnitab klient, et ta on sertifikaadiga spetsialist, kes on koolitatud tellitud kauba kasutamiseks ning võtab kauba kasutamise eest täieliku vastutuse.

1    MEIE LEPING

Teie tellimus on SalonLine'i mõistes ettepanek osta sisse teie tellitud kaupa. Kui esitate SalonLine'ile tellimuse kauba ostuks, saadame teile meili teel kinnituse tellimuse kättesaamisest, mis sisaldab ka teie tellimuse üksikasju (Tellimust Kinnitav Meil). Tellimust Kinnitav Meil tähendab kinnitust, et oleme teie tellimuse kätte saanud, aga tegemist ei ole nõusolekuga teie tellitud kaupa sisse osta. Me nõustume teie tellimusega ja sõlmime müügilepingu siis, kui lähetame teile kauba ja saadame teile meili, mis kinnitab, et kaup on teile lähetatud (Lähetamist Kinnitav Meil). Kui teie tellitud kaupa saadetakse teile mitmes pakendis, võite saada eraldi Lähetust Kinnitava Meili iga pakendi kohta ning iga eri pakendis sisalduva kauba müügi kohta sõlmitakse eraldi leping. Teie leping sõlmitakse Galerija Baltik SIA-ga.

Teil säilib punktis 2 välja toodud õigus lepingust taganeda. Te võite oma tellimuse tasuta tühistada igal ajal enne Lähetust Kinnitava Meili saatmist loobutava kauba kohta.

2     TAGASTAMINE

Kõik SalonLine'i müüdavad kaubad on ette nähtud professionaalseks kasutamiseks klientidele, kellel on vastav koolitus. Tellimuse esitamisega kinnitate, et olete tellitavate kaupade kasutamiseks välja koolitatud ning olete teadlik kaupade funktsioonist, mõõtmetest või värvist.

Me ei nõustu kauba tagastamisega, kui pakend on avatud või kaupa on kasutatud. Jätame endale õiguse tagastatavast kaubast keelduda või jätta kauba rikutuse korral teie kanda meie poolt tehtavad lähetuskulud.

Kui vajate abi kauba vea tuvastamisel, pöörduge klienditoe poole.
Kauba võib 14 päeva jooksul tagastada järgmistel tingimustel:
1. Kaup ei vasta teie tellimusele;
2. Kaup on transpordi käigus kahjustada saanud;
3. Kaup on defektne.

Kauba tagastamiseks pöörduge SalonLine'i poole. Meie klienditoe spetsialist võtab teiega ühendust üksikasjade väljaselgitamiseks.

SalonLine ei võta endale tagastatud kauba üle õigust enne, kui see on jõudnud sihtkohta.. 

3    HIND JA KÄTTESAADAVUS

Kõik hinnad on välja toodud ilma käibemaksuta, mis on seadusejärgselt 21%. Kui kliendil on kehtiv käibemaksukohuslase number, kehtib talle EL sisene käibemaksumäär 0%. Kui kliendil ei ole kehtivat käibemaksukohuslase numbrit, lisandub kauba ja kohaletoimetamise hinnale käibemaks 21%.

Et kliendil oleks õigus 0%-sele käibemaksumäärale, peab ta esitama tellimuse esitamise hetkel kehtiva käibemaksukohuslase numbri.

Tellimuse menetlemise käigus teatame teile meili teel võimalikult kiiresti, kui mõni kaup ei ole kättesaadav. Selle eest teil tasuda ei tule.

Pidage meeles, et koduleheküljel toodud kohaletoomise aeg on arvestuslik, kui ei ole märgitud teisiti. Koduleheküljel välja toodud kohaletoomise aeg on enamasti puhtarvestuslik ja seda ei tuleks käsitleda garanteeritud kohaletoomise ajana.

Vaatamata kõigile pingutustele võib mõne kauba hind kataloogis vale olla. Teie tellimuse menetlemise käigus ja enne arve esitamist kontrollime hindu. Kui oleme hinnas eksinud ja toote tegelik hind on kõrgem koduleheküljel esitatust, võtame teiega ühendust ja küsime, kas soovite kaupa tegeliku hinnaga osta, või tühistame tellimuse. Kui toote tegelik hind on koduleheküljel toodust madalam, esitame teile arve madalama hinnaga ning saadame teile toote.

4    INFORMATSIOON TOOTE KOHTA

Kui ei ole selgelt mainitud teisiti, ei ole SalonLine oma koduleheküljel müüdavate kaupade tootja. Me teeme kõik endast oleneva koduleheküljel oleva informatsiooni õigsuse tagamiseks, aga toote pakend ja käsiraamat võivad sisaldada rohkem informatsiooni ja see võib erineda meie koduleheküljel toodust. Samuti võib informatsioon erineda koostisosade osas. Kogu meie koduleheküljel toodud informatsioon on puhtinformatiivse otstarbega. Soovitame teil mitte juhinduda ainult meie koduleheküljel toodud informatsioonist. Palun lugege enne toote kasutamist alati läbi sildid, hoiatused ja juhised.

Tervisetoodete võimalikest ohtudest ja muudest küsimustest nende kohta lugede hoolikalt läbi informatsioon, mis on tootega kaasa pandud või võtke ühendust tootjaga. Meie koduleheküljel esitatud informatsioon ei asenda arsti, apteekri ega ühegi muu professionaalse tervishoiutöötaja soovitust. Kui kahtlustate endal meditsiinilist probleemi, võtke koheselt ühendust oma tervishoiutöötajaga. Informatsioon ja väited toodete kohta ei ole mõeldud diagnoosiks, raviks ega haiguste või tervisehädade ennetamiseks. SalonLine ei võta endale vastutust tootja või ühegi kolmanda osapoole informatsiooni ebatäpsuse või tõele mittevastavuse eest. See aga ei piira teie põhiseaduslikke õigusi.

5    TOOTE KOKKUPANEK

Tooted võidakse transpordi huvides toimetada teieni osadena. Enne kasutamist peate nad kokku panema. Kokkupanek on täielikult teie teostada. Kui vajate kokkupaneku teenust, võime seda lisatasu eest osutada.

6    TOLL

Kui tellite SalonLine'st tooteid väljapoole Euroopa Liitu, võib teile lisanduda imporditasu- ja maksukohustus, mis arvestatakse hinnale juurde siis, kui pakk jõuab sihtkohta. Kõik tollimaksud jäävad teie kanda. Meil puudub nende üle kontroll. Tollipoliitika erineb riigiti suurel määral. Seega peate lähema informatsiooni saamiseks ühendust võtma oma asukohariigi maksu- ja tolliametiga. Samuti pidage meeles, et kui tellite kaupa SalonLine'ilt, loetakse teid kauba importijaks ja te peate järgima kõiki selle riigi seadusi ja regulatsioone, kus te kaupa vastu võtate. Teie privaatsus on meile tähtis ja soovime, et meie rahvusvahelised kliendid oleksid teadlikud sellest, et piiriüleseid kaubavedusid kontrollib tolliamet.

7    TOOTJA GARANTIID

Garanteerime, et toodete materjalid ja valmistusviis säilivad veatuna aasta jooksul pärast tavapärast kasutust. Kui garantiiperioodi jooksul ilmneb defekt ja te olete juhiseid järginud, me kas (I) parandame toote uute osade abil või parandame toote osi, (ii) asendame toote uue või parandatud tootega või (iii) tagastame teile toote hinna. Selline piiratud garantii kehtib igasuguse paranduse, originaaltoote või toote osa väljavahetamise kohta üheksakümmend päeva. Kõik väljavahetatud tooted või toote osad, mille eest oleme maksumuse tagastanud, jäävad meie omandisse. See piiratud garantii kehtib ainult toote nendele komponentidele, mille vead ei ole põhjustatud õnnetusjuhtumist, väärkasutusest, hoolimatusest, tulekahjust ega ühestki välisest asjaolust, volituseta kasutusest, kliendipoolsest osade vahetusest või parandusest või kaubanduslikel eesmärkidel kasutamisest. Spetsiifiliste juhiste saamiseks garantii saamise kohta pöörduge meie klienditeeniduse poole.

8    MEIE VASTUTUS

SalonLine ja tema tütarettevõtted ei vastuta (I) kahjude eest, mis ei ole põhjustatud meiepoolsest eksimusest, (ii) ärilise kahjumi (sh kasum ja kahjum, sissetulekud, lepingud, etteennustatavad kärped, andmed, hea tahe, ülekulud) ega (iii) otseste või kaudsete kahjude eest. Mida kumbki osapool ei võinud lepingu sõlmimise ajal ette näha.  
Mõnede riikide seadused ei võimalda osasid või kõiki ülalnimetatud piiranguid. Kui teile need seadused kehtivad, on võimalik et osad või mitte ükski piirangutest ei kehti teile ja teil võib olla lisaõigusi.

Ükski neist tingimustest ei piira ega välista meie vastutust meie nimel sooritatud kelmuste, surma või kehavigastuse eest, mis on põhjustatud meie hoolimatusest või tahtlikust väärkäitumisest.

Me ei vastuta ühegi hilinemise ega kauba kohaletoimetamise ebaõnnestumise eest, mis on põhjustatud asjaoludest, mis ei olnud meie mõistliku kontrolli all. Antud tingimus ei mõjuta teie õigust saada kaupa kätte mõistliku aja jooksul. Kui hilinemine tekib enne kaupade lähetamist, ei kohusta me teid nende eest tasuma enne nende lähetamist ja teil on õigus oma tellimus tühistada enne nende lähetamist.

9    RAKENDUV SEADUS

Ülaltoodud tingimusi reguleerivad Läti Vabariigi seadused. Nõustume mõlemapoolselt alluma Läti Vabariigi kohtute jurisdiktsioonile, mis tähendab seda, et te võite avalduse seoses müügilepinguga ja oma kliendiõiguste kaitseks esitada Läti Vabariigis.

10     MÜÜGITINGIMUSTE MUUDATUSED

Jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi oma koduleheküljel, poliitkas ja tingimustes, sh Käesolevates Kasutustingimustes. Teie lepingut reguleerivad need tingimused, poliitika ja Kasutustingimused, mis kehtivad tellimuse esitamise hetkel, välja arvatud siis, kui tingimusi, poliitikat ja Kasutustingimusi muudetakse seaduse või valitsusasutuse nõudel (mis võivad tagasiulatuvalt rakenduda ka eelnevalt esitatud tellimustele). Kui ükski Kasutustingimustest tunnistatakse kehtetuks või osutub see mingil põhjusel rakendamatuks, loetakse see tingimus tühiseks teistest eraldatuna ja ta ei mõjuta teiste tingimuste kehtivust ega rakendumist.

11    LOOBUMINE

Kui te rikute käesolevaid Kasutustingimusi ja me ei tee teile vastavasisulist märkust, on meil siiski õigus kasutada õiguslikke vahendeid igas olukorras, kus te rikute käesolevaid Kasutustingimusi.

12    MEIE KONTAKTANDMED

SalonLine on Galerija Baltik SIA ärinimi. Meie kontaktandmed:

Galerija Baltik SIA
Maskavas str. 6
Riga, LV1050
Latvia
Registreerimisnumber: 40003574010
Käibemaksukohuslase number: LV40003574010